E-księgowość

Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" stworzyła dwie możliwości prowadzenia księgowości on-line z wykorzystaniem łączy internetowych przez Firmy Zlecające świadczenie takich usług. Ogólne zasady świadczenia usług księgowości on-line polegają na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy Firmą zlecającą a Kancelarią "Podatki-Rachunkowość" w przedmiocie outsourcingu usług księgowości w wariantach następujących:

Wariant I

Dokumenty finansowo-księgowe wprowadza Firma Zlecająca w sposób bezpośredni do systemów magazynowych i finansowo-księgowych  z wykorzystaniem łączy interneKancelarii "Podatki-Rachunkowość"towych. Firma Zlecająca ma możliwość uzgodnionego dostępu do przedmiotowych danych. Nadzór prawno-podatkowo-rachunkowy nad działalnością Firmy w zakresie niniejszym - sprawuje Kancelaria "Podatki-Rachunkowość".

Wariant II

Firma Zlecająca nie wprowadza dokumentów finansowo-księgowych i innych danych do systemów magazynowych i finansowo-księgowych Kancelarii "Podatki-Rachunkowość". Przedmiotowe dokumenty i inne dane wprowadzane są do systemów magazynowych i finansowo-księgowych na podstawie zawartej umowy ze Zlecającym - przez pracowników Śląskiego Instytutu Podatkowego. Firma Zlecająca ma bezpośredni wgląd, w uzgodnionym zakresie w dane zawarte w systemie magazynowym i finansowo-księgowym.

Nadmienia się również, że Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" gwarantuje bezpieczeństwo danych i ich przechowywanie.
Zainteresowanych zapraszamy do poznania szczegółów powyższej formy outsourcingu usług finansowo-księgowych.

 
Pytanie do eksperta

W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób zgodny z ich specjalizacją.

 

 

 

Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.


Szukaj


Zaloguj