Oferta

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

1. Rachunkowość

a) prowadzenie ksiąg handlowych,
b) prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
c) nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych,
d) prowadzenie KPiR oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa.


2. Kadry
a) tworzenie regulaminów wynagrodzenia,
b) opracowywanie regulaminów pracy,
c) opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu socjalnego.


3. ZUS
a) sprawozdawczość elektroniczna,


4. Płace
a) przygotowywanie i opracowywanie listy płac,
b) sporządzanie kart wynagrodzeń,
c) sporządzanie kart zasiłkowych,
d) rozliczanie pracowników.

5. Doradztwo ekonomiczne
a) zakładanie firm,
b) analizy ekonomiczne,
c) diagnozy ekonomiczne,
d) sprawozdawczość do GUS i zarządów.

6. Biznes plany
a) plany strategiczne,
b) plany restrukturyzacyjne,
c) biznes plany dla potrzeb innych.

7. Doradztwo finansowe
a) sporządzanie wniosków kredytowych,
b) sprawozdawczość do banków,
c) doradztwo w sprawach usług finansowo-bankowych,
d) pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi.


8. Doradztwo Podatkowe
a) zeznania podatkowe,
b) zastępstwa w sprawach podatkowych (w tym przed sądem),
c) pomoc prawno-podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firm,
d) doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
e) przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej
opodatkowaniem,
f) sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych
rozliczeń podatkowych,

g) pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi,
h) audyty podatkowe.

9. Przekształcenia firm
a) spółek prawa handlowego,
b) spółek osobowych w tym i cywilnych,
c) spółdzielni,
d) przedsiębiorstw osób fizycznych.

10. Ewidencje gospodarki odpadami
a) sprawozdawczość do urzędów,
b) dokumentacji dla celów opały produktowej i depozytowej.

11. Krajowy rejestr Sądowy
a) przygotowywanie aktów założycielskich firm w sposób zgodny z Kodeksem
Spółek Handlowych, prawem gospodarczym i prawem podatkowym,

b) sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
c) przygotowywanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru
Sądowego.


12. Inne
a) prowadzenie windykacji należności,
b) organizowanie szkoleń i kursów.

Ponadto:

- reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
- miła, fachowa obsługa
- rzetelność, fachowość, terminowość,
- przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy pomoc  w czynnościach dotyczących rejestracji firmy i zgłoszenia tego faktu właściwym instytucjom.

Ceny naszych usług są indywidualnie negosjowane z klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych, z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych klientów.

 
Pytanie do eksperta

W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób zgodny z ich specjalizacją.

 

 

 

Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.


Szukaj


Zaloguj