Aktualności

Serdecznie witamy

Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność od 1993 roku. Prowadzona jest przez specjalistów o wszechstronnym doświadczeniu
zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, które posiadają niezbędne uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych dużych i małych, polskich i zagranicznych w obsłudze osób
fizycznych i prawnych. Nieustannie od wielu lat nasza Kancelaria współpracuje z:

  • kancelariami adwokackimi,
  • radcami prawnymi,
  • doradcami podatkowymi,
  • analitykami finansowymi.
  • kancelariami notarialnymi.

 

Menagement:

Prezes Zarządu: Renata Kamińska - absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Radomiu w roku 1980 oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu
Warszawskiego w roku 1996 i studiów podyplomowych w Wy
ższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z zakresu rachunkowości w 2002 roku.
Wieloletnia główna ksi
ęgowa z jednoczesną praktyką w zarządzaniu firmą w oparciu o kontrakt menadżerski. Certyfikat księgowy nr: 33455/02.

Wiceprezes Zarządu: Jacek Kamiński – księgowy i analityk finansowy, absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
o kierunku finanse i rachunkowo
ść. Studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Certyfikat ksi
ęgowy nr: 30157/2008.

Prokurent: Mieczysław Kamiński, doradca podatkowy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 - 2006.
Prezes
Strategie i Podatki, Spółka Doradców Podatkowych Sp. z o.o.. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Doradztwa Podatkowego.
Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych od 2001 roku do 2010. Były dyrektor i prezes Firm polskich i zagranicznych.
Przez wiele lat pełnił funkcj
ę syndyka i zarządcy komisarycznego. Wykształcenie wyższe - dwa fakultety oraz studia podyplomowe.

Doradca Prawny: Rafał Kamiński, absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej oraz studiów podyplomowych
Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, podyplomowych studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim jak również
podyplomowych studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie doktorant Wydziału Prawa i Administracji Akademii Krakowskiej
oraz aplikant adwokacji Bielskiej Izby Adwokackiej.


 


Pytanie do eksperta

W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadanie pytania. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób zgodny z ich specjalizacją.

 

 

 

Szkolenia

W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca biuro_rachunkowe.jpg
zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.

Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu:
- rachunkowości,
- podatków,
- przekształceń,
- finansów,
- itp.
dla innych różnych odbiorców.


Szukaj


Zaloguj